Në bashkësinë tonë organizojmë këto aktivitete të rregullta:

Falja e namazit të xhumasë

Namazi fillon gjatë sezonit veror në ora 14:45, kurse në sezonin dimëror në ora 12:50.

Mësim-Besimi për fëmijë dhe të rinj

Çdo të diele prej orës: 10:00 deri në ora 13:00

Mbrëmje familjare

Çdo të shtunë të parë dhe të tretë, prej kohës së namazit të ikindis
Mund të marrin pjesë burrat, gratë dhe fëmijët.
Terminet e këtij aktiviteti:
05.01.2019
19.01.2019

02.02.2019
16.02.2019

02.03.2019
16.03.2019

06.04.2019
20.04.2019

04.05.2019

Aktivitet sportiv - futboll

1-2 herë në muaj në një të diele të muajit prej orës 18:00 deri në ora 20:00.
Terminet e këtij aktiviteti:
27.01.2019

10.02.2019
24.02.2019

03.03.2019
24.03.2019

14.04.2019